Behöver du en kurs entreprenadjuridik?

Är det så att du känner att du har behov av en kurs entreprenadjuridik? Många gånger i arbetslivet kan det vara så att man har behov av juridiska kunskaper. En del väljer att anlita en jurist för detta. Dock är det inte fel att själv gå en kurs i just entreprenadjuridik. Antingen för att du ska ha stenkoll på vad er jurist menar, eller för att själv ha hand om juridiska frågor på ditt jobb.

 Om du vill gå en kurs entreprenadjuridik så hittar du en hos SUUAB. De har en kurs som vänder sig till er som jobbar inom bygg och anläggning. Så är du en chef, arbetsledare, projektledare eller samordnare så kan du välja att gå denna entreprenadjuridikskurs.

Lär er mer på en entreprenadjuridikskurs

En kurs inom entreprenadjuridik är endast över en dag, men ger er en mängd bra kunskaper. Efter avslutad kurs erhåller ni ett utbildningsbevis. Kursen innehåller flera delmoment. Det ni kommer att lära er via denna kurs är bland annat juridiska grunder, avtalsrätt, jordabalken, skadeståndslagen med mera. 

Dessa saker är bra att ha koll på och kännedom om. Du måste inte ha några som helst förkunskaper för att gå denna kurs. Det som är bra med denna kurs är att du får de kunskaper du kan komma att behöva i ditt dagliga arbete. Det särskilt om det uppstår en tvist, eller är fel i en byggaffär. Då kan du ha den juridiska kollen på det hela. Om du vill lära dig mer än bara entreprenadjuridik, så har SUUAB flera andra kurser och utbildningar att erbjuda. Besök deras hemsida och ta en titt på hela deras kursutbud.

Föreskrifter när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö

Vad innebär begreppet social arbetsmiljö?  Sedan ett par år tillbaka finns det regler som ställer krav på arbetsgivare när det gäller arbetsmiljöns sociala aspekter. Det handlar om hur arbetet styrs, sett från individens utgångspunkt. Det handlar om vad man kan påverka, och inte, samt när, var, och hur detta går till.

Begreppet organisatorisk och  social arbetsmiljö innebär helt enkelt att vi är varandras arbetsmiljö när vi är på arbetet. Det handlar om socialt samspel, socialt samarbete och liknande saker som är viktiga både för hälsa, arbetsmoral, men även för ett effektivt arbete och lönsamhet.

De nya reglerna innebär bland annat att alla chefer ska ha kunskap om vads som är ohälsosamt och hälsosamt när det gäller till exempel arbetsbelastning, vad som är kränkande särbehandling, eller vad som potentiellt kan vara det.  

När det gäller arbetsbelastning så kan det finnas en obalans mellan krav och resurser som gör att det inte är rättvist för de som ska utföra arbetet. När det gäller kränkningar så handlar det om att man i så fall behandlar någon på ett kränkande sätt, som både kan medför dålig hälsa, men också utanförskap på arbetsplatsen.

Cheferna skyldiga att ha koll på organisatorisk och social arbetsmiljö

Chefer är alltså skyldiga att ha kunskaper som gör att alla på arbetsplatsen har medvetenhet om detta. Förutom de nämnda kraven så innebär de här reglerna att det måste formuleras mål för hur dessa ska efterlevas på ett effektivt sätt.

För det tredje så reglerar föreskrifterna  frågeområden där man som arbetsgivare måste göra vissa speciella saker. Det gäller bland annat ohälsosam arbetsbelastning, där det bland annat finns en checklista som ska åstadkomma att det inte finns oklarheter ifråga om vad man gör, när man ska göra det, vilket ansvar man har, vilket stöd man kan få, vad som ska prioriteras, osv.

Är du intresserad av systematiskt arbetsmiljöarbete?

Du som vill lära dig mer om systematiskt arbetsmiljöarbete, läs mer här. Du kan gå en kurs, som kallas för BAM. Denna förkortning står för Bättre arbetsmiljö. Du kan även satsa på det som kallas för SAMBA, vilket innebär Systematiskt Arbetsmiljö- och Brandskyddsarbete. Hos Brandexperten hittar du olika kurser inom brandskyddsarbete. Du som är en chef, arbetsledare eller ombud kan ha nytta av en kurs inom systematiskt arbetsmiljöarbete. Du får då lära dig att på bästa sätt leda din personal och du får även lära dig att skapa en bra arbetsmiljö på jobbet. 

Med en utbildning inom detta får du lära dig en effektiv metod hur du på bästa sätt kan jobba med olika arbetsmiljöförbättringar inom din organisation. Systematiskt arbetsmiljöarbete-kursen ger dig också en grundläggande kunskap om regler och lagar samt att du kommer få bra verktyg att använda dig av.

Arbetsmiljökurs

En kurs inom systematiskt arbetsmiljöarbete ger dig kunskaper kring vad arbetsmiljö är, olika lagar och regler, roll och ansvar samt hur du på bästa sätt ska jobba med det. En BAM utbildning delas ut i ett antal block och du kan hitta dessa kurser hos Brandexperten

Omfattningen på dessa kurser varierar efter hur mycket ni kan sedan innan. Det innebär att kursen kan vara från en halv dag upp till två hela dagar. Med en BAM utbildning får du allt du behöver för att kunna förändra arbetssättet till det bättre. Kurser lär dig också att hantera olika arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. Du kan läsa denna utbildning så väl som andra kurser hos Brandexperten.