Föreskrifter när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö

Vad innebär begreppet social arbetsmiljö?  Sedan ett par år tillbaka finns det regler som ställer krav på arbetsgivare när det gäller arbetsmiljöns sociala aspekter. Det handlar om hur arbetet styrs, sett från individens utgångspunkt. Det handlar om vad man kan påverka, och inte, samt när, var, och hur detta går till.

Begreppet organisatorisk och  social arbetsmiljö innebär helt enkelt att vi är varandras arbetsmiljö när vi är på arbetet. Det handlar om socialt samspel, socialt samarbete och liknande saker som är viktiga både för hälsa, arbetsmoral, men även för ett effektivt arbete och lönsamhet.

De nya reglerna innebär bland annat att alla chefer ska ha kunskap om vads som är ohälsosamt och hälsosamt när det gäller till exempel arbetsbelastning, vad som är kränkande särbehandling, eller vad som potentiellt kan vara det.  

När det gäller arbetsbelastning så kan det finnas en obalans mellan krav och resurser som gör att det inte är rättvist för de som ska utföra arbetet. När det gäller kränkningar så handlar det om att man i så fall behandlar någon på ett kränkande sätt, som både kan medför dålig hälsa, men också utanförskap på arbetsplatsen.

Cheferna skyldiga att ha koll på organisatorisk och social arbetsmiljö

Chefer är alltså skyldiga att ha kunskaper som gör att alla på arbetsplatsen har medvetenhet om detta. Förutom de nämnda kraven så innebär de här reglerna att det måste formuleras mål för hur dessa ska efterlevas på ett effektivt sätt.

För det tredje så reglerar föreskrifterna  frågeområden där man som arbetsgivare måste göra vissa speciella saker. Det gäller bland annat ohälsosam arbetsbelastning, där det bland annat finns en checklista som ska åstadkomma att det inte finns oklarheter ifråga om vad man gör, när man ska göra det, vilket ansvar man har, vilket stöd man kan få, vad som ska prioriteras, osv.